Milepæle

Milepæl: En tilstand, et resultat, en begivenhed, som kan konstateres entydigt.

 
Milepæl 1:

 • Funktionel teknik. 

 • Teknikken skal virke. Det er en udfordring at få teknikken til at virke med så mange brugere. Og med brugere med forskellige tekniske færdigheder.

 • Erfaringen vil vise, hvordan det kan optimeres og give os overblik over, hvad der teknisk kan udvikles.

Milepæl 2

 • Der skal skabes ejerskab for projektet for radioårgangens elever (nuværende 8. årgang).

 • Når startskuddet lyder til projektet skal det gøres væsentligt/stort. Radiostudiet skal være i god stand og være fuldt ud funktionelt. Ydermere skal studiet være udsmykket - ligne et rigtigt radiostudie...

 • Opmærksomhedspunktet i projektet bliver om eleverne tager projektet til sig og arbejder med f.eks. ved at finde opgaver i opgaven.

 • Vi forventer, at resultatet bliver Classroom Management i en digital kontekst. At der skabes mange indgange til læring og flere muligheder for at finde den individuelle indgang. 

Milepæl 3

 • Fagdidaktik i forhold til Fælles Mål bliver beskrevet og bredt den ud til flere fag end dansk faget.

 • At underviserne omsætter den digitale faglighed i den faglige kontekst.

 • At der i kursusugen (uge 45) er fokus på it-didaktik på hele skolen. Der er skoleovertagelse og alle lærere er på Silkeborg Seminarium til undervisning omkring mediepædagogik m.m.

 • Der er nedsat et medieråd på skolen med deltagelse af ledelse, elever og lærere.