Kommunikationsplan

Kommunikationsplan - Radio Sol

Målgruppe/ interessenter
(HVEM)
Budskab og interesse

(HVAD)
Medie/forum/sted
 
(HVORDAN)
Termin for handling
(HVORNÅR)
Afhængighed til øvrige aktiviteter
Ansvarlig
Kommunal politikkere - skolechef
Søge midler til radioprojektet - Prototype
Udfylde ansøgning
Januar 2012
KT
Kommunal politikkere – skolechef, lærere - samarbejdspartnere
Oprette Blog der beskriver projektet herunder mission, vision og værdier
Se gameplan!
April 2012
Godkendelse af prototypen
MA-KT
Kommunal politikkere – skolechef, lærere - samarbejdspartnere
Indhente tilbud til ombygning og etablering af radiostudie. Tidsplan og pris kommunikeres ud
Maj 2012
PGI
Kommunal politikkere – skolechef, lærere - samarbejdspartnere
Ansættelse af konsulent DR journalist
www.radiosol.blogspot.dk  samt skolens Intranet
Juni 2012
Tillægsbevilling på 40.000 kr fra skoleforvaltningen
KT
Kommunal politikkere – skolechef, lærere - samarbejdspartnere
Tidsplan justeres pga. forsinket byggetilladelse
www.radiosol.blogspot.dk  samt skolens Intranet
September 2012
KT
Lærere  på 7. årgang
Plan og strategi for  opstart af radioen
Skolens intranet – samt møderække
Januar 2013
Studiet og teknik er funktionelt
KT MA
Elever på 7. årgang
Præsenteres for plan, vision m.m. for radioprojektet
Intra, radioens hjemmeside samt møderække
Februar 2013
Studiet og teknik er funktionelt
MA, Søren samt lærerne på 7. årgang
Elever på Vestre Skole
Kommunal politikkere – skolechef, lærere - samarbejdspartnere
Radio Sol går i luften – info om mobilsite –m.m.
Intra, radioens hjemmeside, plakater, batches, sms m.m.
Marts 2013
Studiet og teknik er funktionelt. Lærerne er klar med en undervisningsplan
MA, Søren samt lærerne på 7. årgang