Didaktiske overvejelser

Idégrundlaget for projektet (den bærende ide)
 • Det skal være nemt og let tilgængeligt at anvende radioen 

 • At den it-fagdidaktiske vinkel højner undervisningsniveauet

 • At projektet vil være katalysator for udviklingen af fremtidens skole

Vi arbejder ud fra følgende hypoteser:
 • Projektet vil højne motivationen for undervisningen generelt

 • Projektet vil være inklusionsfremmende

 • Projektet giver mulighed for repositionering af elever i inklusions øjemed

 • Projektet vil give erfaring og viden ift. forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisning der er digitalt medieret – altså undervisning hvori der anvendes it-værktøjer

 • Projektet vil åbne op for samarbejde med interessenter på lokalt, nationalt og globalt plan

 • Projektet vil udvikle samarbejdet mellem fritid og undervisning

Projektets særpræg:
 • At radiomediet anvendes i en undervisningsmæssig sammenhæng 

 • Radio kan du have med på farten, når undervisningen foregår uden for skolen 

 • At der bliver skabt en skolekultur omkring radioen 

 • Radioen kobles op på en portal, så vi kan ramme fagligt bredt

 • Eleverne skal inddrages i beslutninger og udviklingen af didaktikken. Der nedsættes et medieråd i skoleåret 2012/2013 med lærere og elever